Dịch vụ trực tuyến - Cung cấp thông tin

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp bạn tra cứu hồ sơ một cách dễ dàng

Cung cấp dữ liệu đất đai

Thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện

Tra cứu thông tin

Hỗ trợ về mặt pháp lý đối với người dân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng

Hỗ trợ thủ tục pháp lý

Cung cấp thông tin pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức

Dịch vụ đất đai
Nhanh chóng Chính xác

Cung cấp biểu mẫu, thủ tục hành chính giúp cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng nộp hồ sơ đất đai trực tuyến.